Innowacje testowały uczennice i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KĄT, którzy mają duże trudności ze znalezieniem stabilnej, legalnej, satysfakcjonującej i godnie opłacanej pracy po skończeniu szkoły. Innowatorka chciała przetestować, czy warsztaty z rękodzieła, dające młodym fach w ręku w krótkim czasie, mogą przełożyć się na ich sposób myślenia o przyszłości zawodowej, w której zamiast pracy na czarno i poniżej kwalifikacji, mogliby być sami dla siebie szefami tworząc mikroprzedsiębiorstwa lub spółdzielnie tworzące rękodzieło.