Nazwa innowacji

Nieustraszone! Liderki zmiany

Kto pomaga?

Natalia Siuda-Piotrowska

Komu pomaga?

Kobietom pracującym w organizacjach pozarządowych i aktywistkom

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Zdarza się, że kobiety pracując w organizacjach pozarządowych doświadczają wypalenia zawodowego. W efekcie pracownice często odchodzą z trzeciego sektora. Czynników, które sprzyjają wypaleniu, jest co najmniej kilka: praca kobiet w sektorze jest mniej doceniana, często traktowana jako hobby, a zarobki nie należą do najwyższych. Ostatecznie kobiety angażują się w zbyt wiele projektów po to, by zdobyć godziwe wynagrodzenie, przez co przepracowują się.

Istnieje przekonanie, że praca w NGO odbywa się na specjalnych zasadach, wymaga poświęceń i elastyczności. Jest to akceptowane przez te kobiety, których motywacja do pracy w III. sektorze to chęć pomagania innym. Często istnieje dysonans między misją organizacji a narzędziami stosowanymi w codziennej pracy. Kobiety nie mówią głośno o pracy po godzinach, trudnych relacjach z przełożonymi czy o mobbingu. Na te wszystkie czynniki nakładają się wyzwania związane z łączeniem ról zawodowych i macierzyńskich. 

Rozwiązanie

W odpowiedzi na powyższe problemy powstał uniwersalny program inspirowania i motywowania kobiet. Innowacja ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet, w szczególności wspieranie ich w dążeniu do zmiany i ułatwienie im procesu podejmowania decyzji. Innowatorka opracowała i przetestowała narzędzia służące do pracy własnej. Innowacja przewiduje przy tym stałe wsparcie zewnętrzne dla uczestniczek. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl