TransferHUB to inkubator innowacji społecznych prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychForum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Obszary tematyczne

Harmonogram

Ścieżka wsparcia

O nas