Nazwa innowacji

Odważnie w przyszłość

Kto pomaga?

PLZ Spółdzielnia

Komu pomaga?

Osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekun/k/om

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną oraz ich opiekunowie stanowią grupę, której trudno jest znaleźć wsparcie. Brak zrozumienia skutkuje utrudnieniami w szukaniu pomocy, ale też niezaspokojeniem potrzeb.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na obecną sytuację opracowano innowację, która ma w swoim centrum sieciowanie. Funkcjonowanie spółdzielni opiekuńczej bazuje na wymianie usług świadczonych przez opiekunów i osoby z niepełnosprawnościami. 

Rozwiązanie dopełnia platforma internetowa, służąca do kontaktu między opiekunkami, osobami z niepełnosprawnościami i społecznością lokalną. Innowacja może również znaleźć zastosowanie jako przestrzeń integracyjna dla świadczących opiekę i korzystających z niej.

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl