You are currently viewing Ogłaszamy nabór wniosków w III konkursie grantowym TransferHUB!

Loading

W konkursie grantowym mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły Kurs dla Innowatorek i Innowatorów, zrealizowany przez TransferHUB w dniach 17.02. – 5.04.2022.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 25.04.2022 godzina 23:59.

Zgłoszenie należy przesłać emailem na adres transferhub@fise.org.pl

Zgłoszenie składa się z Formularza zgłoszeniowego, Część B – jego wzór stanowi Zał. 1 do Procedur oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi Zał. 5 do Procedur. Dokumenty te znajdziesz w zakładce „Procedury”.

W trzecim naborze do Konkursu grantowego przewidzieliśmy pulę na dofinansowanie innowacyjnych pomysłów o wartości min. 1 000 000 zł.