You are currently viewing Podsumowanie zgłoszeń na kurs dla innowatorek i innowatorów

Loading

W I. naborze przysłaliście do nas 89 pomysłów.

17 z nich dotyczyło automatyzacji i robotyzacji pracy, 37 sytuacji kobiet, 24 starzejącego się społeczeństwa, a 11 innych wątków związanych z zatrudnieniem.

Najczęściej do TransferHubu pomysły zgłaszały osoby fizyczne (39), organizacje pozarządowe (28) i grupy nieformalne (13). Firmy i przedsiębiorstwa wysłały do nas 7 pomysłów, a instytucje publiczne 2.

Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów były m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, dostępność i przede wszystkim podjęcie zagadnień związanych z rynkiem pracy

Spośród zgłoszonych pomysłów przyjęliśmy 39 do Inkubatora. Innowatorzy i innowatorki opracowują teraz ich specyfikacje. W marcu ogłosimy konkurs grantowy dla nich.