Nazwa innowacji

Portal wspierający KGW w prowadzeniu działalności gospodarczej

Kto pomaga?

Anna Rybak

Komu pomaga?

Kołom gospodyń wiejskich i ich liderkom, lokalnym twórcom i producentom, mieszkańcom i mieszkankom wsi z unikalnymi umiejętnościami.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Brak wiedzy nt. przedsiębiorczości prowadzonej w ramach kół gospodyń wiejskich, przełamywanie obaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej u członkiń KGW, brak usieciowienia KGW, słaba znajomość unikalnych wytworów i produktów tworzonych lokalnie.

Rozwiązanie

W ramach innowacji zaplanowano stworzenie portalu internetowego przeznaczonego dla członkiń kół gospodyń wiejskich – łączy on wiedzę nt. przedsiębiorczości prowadzonej w ramach kół (z naciskiem na prowadzenie działalności gospodarczej i promocję produktów KGW) z możliwością wprowadzania jej w praktykę. W ramach portalu odbywa się rejestracja kół i możliwość zamieszczania ogłoszeń dot. wyrobów i produktów wytwarzanych w ramach działalności KGW. Dodatkowym efektem projektu jest również usieciowienie KGW. Portal można znaleźć pod adresem: https://kgw-przedsiebiorczosc.pl/

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!
transferhub@fise.org.pl