Loading

Celem preinkubacji jest wsparcie Cię w przygotowaniu innowacji, która najlepiej odpowie na potrzeby odbiorców i skutecznie rozwiąże zdiagnozowany przez Ciebie problem.  

Udział w preinkubacji da Ci wymierne korzyści!  

 • Otrzymasz badanie, dzięki któremu poznasz realne i ważne potrzeby swoich odbiorców. 
 • Skorzystasz z konsultacji eksperckich, których potrzebujesz (np. z prawnikiem, psychologiem, edukatorem itp.). 
 • Otrzymasz wsparcie naszego zespołu w udoskonaleniu swojego pomysłu.   

Preinkubacja to czas od momentu przyjęcia Cię do TransferHUB do chwili złożenia przez Ciebie wniosku o grant, ale nie dłużej niż 90 dni. Zacznie się liczyć od dnia, w którym prześlemy Ci emailem informację o przyjęciu do TransferHUB.  

W czasie preinkubacji skorzystasz z pomocy zespołu TransferHUB, w szczególności:  

 • facylitatorki, która przez 90 dni pomoże Ci wyciągać wnioski, udoskonalać Twoją innowację oraz opracować wniosek o grant. 
 • badaczki, który zrealizuje badanie odbiorców i użytkowników Twojej innowacji, abyś lepiej zrozumiał_a ich potrzeby. 
 • specjalistki ds. upowszechniania, która pomoże Ci zaprojektować innowację, tak aby była szeroko używana w przyszłości. 
 • specjalistki ds. realizacji zasad równościowych, która przygotuje wraz z Tobą plan dostępności innowacji.

Co się wydarzy podczas preinkubacji?  

Krok 1: Dwa indywidualne 1,5 godzinne spotkania z facylitatorką, na których poznasz zasady TransferHUB i kryteria oceny wniosku o grant. Zaplanujesz też pracę nad swoją innowacją i zaczniesz ją udoskonalać, tworząc specyfikację innowacji.  

Krok 2: Na pierwszym obowiązkowym warsztacie (około 2 godziny) z zespołem Inkubatora TransferHUB opowiesz nam o swoim pomyśle. Wspólnie zastanowimy się, czego jeszcze warto dowiedzieć się o problemie oraz potrzebach odbiorców i użytkowników Twojej innowacji. Obecny na warsztacie badacz zaproponuje plan badania, który uwzględni te ustalenia. Dowiesz się też, jak zapewnić dostępność Twojej innowacji oraz zaplanować jej upowszechnianie.  

Krok 3: W czasie, gdy badacz będzie realizować diagnozę, Ty będziesz mieć 4 tygodnie na pracę nad specyfikacją innowacji, w szczególności na konsultacje ze specjalistką ds. realizacji zasad równościowych (minimum 1 obowiązkowe spotkanie) oraz dodatkowe konsultacje eksperckie, które zorganizujemy, jeśli ich będziesz potrzebować.  

Krok 4: Na drugim obowiązkowym warsztacie (około 2 godziny) z zespołem Inkubatora TransferHUB, badacz przedstawi wyniki diagnozy, a następnie wspólnie zastanowimy się, jak je wykorzystać. Stworzymy rekomendacje, które pomogą dostosować Twoją innowację do potrzeb odbiorców_czyń i użytkowników_czek. Po warsztacie facylitatorka spisze je w formularzu i przekaże Tobie.  

Krok 5: Masz około 3 tygodnie na ostateczne dopracowanie innowacji. W tym czasie możesz spotkać się z facylitatorką, która pomoże Ci określić potrzebne zmiany oraz odnieść się do rekomendacji. Może też omówić i przeanalizować z Tobą dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o grant.  

Krok 6: Złóż wniosek o grant w terminie maksymalnie 90 dni od dnia, w którym otrzymasz email z informacją o przyjęciu do TransferHUB. Musisz złożyć następujące dokumenty:

 • specyfikację innowacji,
 • harmonogram,
 • budżet,
 • plan zapewnienia dostępności,
 • formularz rekomendacji z badania
 • podpisane oświadczenia o braku powiązań, niewykluczeniu z naboru oraz źródłach finansowania innowacji.