You are currently viewing Przedłużenie naboru do 30 czerwca

Loading

Jeszcze do 30 czerwca 2021 do północy można zgłaszać do nas pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia. Poszukujemy rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich jak praca kobiet, sytuacja osób 50+ czy społeczne konsekwencje automatyzacji i robotyzacji pracy.

Zgłoś rozwiązania w obszarze rynku pracy: transferhub.pl/aktualny-nabor

Trwa nabór innowacyjnych pomysłów, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z kwestiami  zatrudnienia. Dofinansowania w kwocie średnio 38 tys. zł mogą zdobyć działania, które:

– są nowatorskie,

– nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,

– można przetestować je w ciągu pół roku,

– inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie),

– będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do projektu TransferHUB, może być: osoba fizyczna (pełnoletnia), grupa nieformalna (2-5 osób) lub osoba prawna.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca do północy poprzez formularz dostępny tutaj >> transferhub.pl/aktualny-nabor. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi pod koniec sierpnia br.