Nazwa innowacji

ROBOTnik: inkubator kwalifikacji robotycznych

Kto pomaga?

Sławomir Kosieliński

Komu pomaga?

Osobom planującym zmienić kwalifikacje, podążającym za trendami na rynku pracy, zainteresowanym zawodami wykorzystującymi robotykę i sztuczną inteligencję. Osobom obecnie uczącym się samodzielnie i praktykom nieposiadającym dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Konieczne jest zwiększenie liczby ścieżek kształcenia –-, szczególnie osób z grup zawodowych zagrożonych postępującą robotyzacją – w kierunku umożliwiającym poszerzanie kwalifikacji o zagadnienia z dziedziny robotyki, mechatroniki i informatyki. W ten sposób nabędą kwalifikacje umożliwiające im utrzymanie się na rynku pracy, gdy robotyzacja rozpędzi się na dobre.

Rozwiązanie

Celem innowacji jest skrócenie programowania kwalifikacji rynkowych dotyczących zawodów przyszłości,– w oparciu o metodykę agile i technikę foresight. Innowacja ma ułatwić przygotowywanie specyfikacji zawodów przyszłości, mając za wzór pilotów dronów i kierowców TIR. Potrzebne jest wprowadzenie szybkiej ścieżki ułatwiającej elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy. W prace nad innowacją włączone zostały ośrodki szkoleniowe w obu branżach i urzędnicy odpowiedzialni za rozwój rynku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl