Komitet wyszedł z założenia, że żeby poprawić jakość miejsc pracy w Polsce, trzeba dać młodym ludziom wiedzę, budować świadomość i odpowiedzialność za bycie pracownikiem, a w przyszłości być może także pracodawcą. Dlatego postanowił zaangażować studentów kilku warszawskich uczeni do współtworzenia i testowania modelu edukacji młodych osób o rynku pracy, który pokazuje jego bardzo różne wymiary i mechanizmy. Instrukcja obsługi rynku pracy stworzona przez innowatorów za każdym razem odwołuje się doświadczeniach jej aktualnych użytkowników, dzięki temu jest narzędziem łatwym do modyfikowania, elastycznym i uniwersalnym.