Nazwa innowacji

Kurs pierwszej samopomocy dla opiekunek

Kto pomaga?

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa

Komu pomaga?

Polskim opiekunkom pracującym w Niemczech.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Wyzysk polskich opiekunek pracujących w Niemczech zatrudnionych przez polskich pośredników pracy, brak wiedzy prawnej, rozproszenie i brak usieciowienia opiekunek.

Rozwiązanie

Działanie zaplanowane przez innowatorów miało na celu upodmiotowienie opiekunek i wyłonienie wśród nich liderek, które z odbiorczyń projektu będą mogły stać się jego użytkowniczkami, a następnie edukować swoje koleżanki z zakresu prawa pracy, konstrukcji i języka podpisywanych umów czy umiejętności miękkich takich jak np. asertywność. W ramach innowacji wypracowano produkt końcowy w postaci podręcznika p.tn. „Kurs samopomocy dla polskich opiekunek w Niemczech”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl