Nazwa innowacji

Siła czucia

Kto pomaga?

Kalina Noińska-Kołodziejczyk

Komu pomaga?

Kobietom wrażliwym sensorycznie

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Innowacja odpowiada na problem niskiej świadomości w kwestii wrażliwości sensorycznej. Osoby wrażliwe sensorycznie muszą nieustannie dostosowywać się do środowiska pracy. Brak wsparcia i zrozumienia w miejscu zatrudnienia może doprowadzić je do pracy poniżej kwalifikacji, wypalenia zawodowego, a ostatecznie do rezygnacji z pracy.

Niska świadomość tematu wrażliwości sensorycznej sprawia, że osobom wrażliwym sensorycznie trudno się zdiagnozować, a następnie znaleźć adekwatne wsparcie. Tymczasem spotkanie drugiej takiej osoby buduje samoświadomość. Łatwiej wtedy o porozumienie i wspólne szukanie sposobów wsparcia. Jednak proces akceptacji swojej wysokiej wrażliwości wymaga pracy i czasu. Początkowo świadomość własnej wrażliwości sensorycznej może być trudna, a opowiedzenie o swojej wrażliwości  osobom trzecim zazwyczaj wymaga odwagi. Celem innowatorek jest ośmielenie kobiet, by mówiły o tym otwarcie.

Rozwiązanie

Na przetestowane rozwiązanie składa się test do mierzenia wrażliwości sensorycznej, kobieca grupa wsparcia, spotkania coachingowe i narzędziownik do wykorzystania w pracy indywidualnej.

Innowacja pomaga kobietom w rozpoznaniu a następnie akceptacji wysokiej wrażliwości sensorycznej. Sprawia, że czują się komfortowo na rynku, i że znajdą odpowiednie miejsce pracy. Z drugiej strony, innowacja doprowadzi do większej różnorodności i inkluzywności w środowisku pracowniczym. 

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl