Innowacja skierowana jest jednocześnie do studentów Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska. Każdą z tych grup uczelnia wyposaża w pewne kompetencje, jednak w oderwaniu od całego procesu projektowego. W odpowiedzi na ten problem Innowatorki postanowiły przetestować autorski scenariusz zajęć, podczas których międzywydziałowy zespół studentów był zaangażowany w cały proces projektowy. Jednocześnie sam projekt nie pozostał tylko „na papierze”. Dedykowany był organizacji społecznej, która potrzebowała tego typu usługi. Uczestnicy testowania mieli szansę sprawdzić się w samodzielnym działaniu, w rzeczywistych warunkach zawodowych, zanim ta rzeczywistość faktycznie się wydarzy.
Stworzyli realny projekt przebudowy przedszkola dla dzieci dla Stowarzyszenia Tęcza.