Kto pomaga?

Piotr Borowiec

Komu pomaga?

Pracownikom i koordynatorom organizacji zatrudniających skazanych oraz kuratorom sądowym.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Kontrola pracy osób skazanych na prace społeczne jest żmudna, czasochłonna, bardzo obciążająca dla organizatora pracy i całkowicie analogowa. Oprócz tego obserwuje się słabą motywację skazanych do wykonania pracy – zwykle jest to praca niezwiązana z ich kwalifikacjami, często postrzegana jako bezsensowna. Kolejnym problemem, na który w przyszłości może odpowiadać innowacja, jest niewielka społeczna użyteczność wykonywanych prac. Być może automatyzacja procesu nadzoru, która odciąży cały proces od strony organizatora pracy, spowoduje w perspektywie, że więcej czasu i uwagi będzie można przeznaczyć na odpowiedni dobór zajęcia wykonywanego w ramach odbywania kary.

Rozwiązanie

Innowacja zakłada stworzenie aplikacji, która automatyzuje wymagane prawem przygotowanie formularzy przez podmioty przyjmujące do pracy i wykonania zasądzonych przez sąd obowiązków w ramach tzw. prac społecznych.
Założone cele innowacji to: usprawnienie pracy koordynatora organizacji, usprawnienie pracy organizacji, bardziej efektywna praca kuratora, zmiana w postrzeganiu pracy przez osoby skazane, większe zaangażowanie w nią, większa motywacja.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl