You are currently viewing Wprowadzenie do ekonomii feministycznej

Loading

Współczesna ekonomia zdominowana jest przez perspektywę neoklasyczną. Nurty, które ugruntowane są w filozofii i metodologii szkół neoklasycznych przeważają w podręcznikach i na uniwersytetach na całym świecie. Niemniej ekonomia neoklasyczna jest jedynie jednym ze sposobów analizowania stosunków gospodarczych w społeczeństwach. Istnieją inne podejścia do badań ekonomicznych rozwinięte przez bardzo zróżnicowane szkoły myśli ekonomicznej. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie jedno z najnowszych podejść heterodoksyjnych w teorii ekonomii – ekonomia feministyczna. Ekonomia feministyczna nie oznacza jedynie dodania do rozważań ekonomicznych kobiet, lecz zasadniczo zmienia zarówno tematy poruszane przez badaczy w dyscyplinie, jak i metody wykorzystywane podczas badań. Wprowadzenie kategorii relacji płci do teorii ekonomii doprowadza do poszerzenia zakresu zainteresowań tej nauki, co z kolei może wpłynąć na zmianę wykorzystywanych instrumentów w praktyce gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Anny Zachorowska-Mazurkiewicz, profesorki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektorki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.