You are currently viewing Zakończenie testowania innowacji

Większość innowacji ze wszystkich naborów w konkursie grantowym została przetestowana. 26 i 27 stycznia 2023 spotkaliśmy się z innowator/k/ami w Warszawie podsumować ich doświadczenia.

Rozmawiałyśmy m.in o tym, skąd osoby testujące wiedzą się, że ich innowacja działa. Wśród argumentów, które przemawiają za tym, że innowacje odniosły sukces, wymieniano, że:

  • osoby z doświadczeniem poważnej choroby dokonały zmian w wielu obszarach życia i mają motywację do aktywności,
  • firmy zaczęły poszukiwać pracowników powyżej 50 r.ż.,
  • pracownice z Ukrainy nadal wspierają się w życiu zawodowym,
  • kilka osób z wysokimi kwalifikacjami, które miało trudności ze znalezieniem zatrudnienia, podjęło pracę,

W informacjach zwrotnych od odbiorczyń i odbiorczyń innowatorzy dowiadywali się:

  • że są inspiracją dla innych,
  • że odbiorcy dali się porwać,
  • że rozwiązania są wciągające i angażujące,
  • że ludzie z procesu testowania wychodzili z poczuciem zmiany,
  • że ich nowatorskie rozwiązania były lepiej oceniane od dotychczasowych.

Innowatorzy i innowatorki wspominali też o tym, że praca nad innowacją zmieniła ich samych oraz ich otoczenie zawodowe. 

Drugi dzień spotkania poświęcony był zagadnieniom współpracy z biznesem przy skalowaniu innowacji i zrównoważonemu rozwojowi.

Trzymamy kciuki za skalowanie rozwiązań!