Innowatorka testowała pomysł na wzmacnianie dziewczyn i kobiet z zespołem Aspergera w rozwoju zawodowym, borykających się na co dzień z niskim poczuciem sprawstwa i własnej wartości. To sprawia, że w praktyce bardzo trudno im podjąć prace zgodną z ich kwalifikacjami. Dziewczyny testujące innowacje nawiązały relację z już odnoszącymi sukcesy zawodowe kobietami z Zespołem Aspergera. Spotkania te wzmacniały je osobiście i przygotowało merytorycznie do starania się o pracę w wybranym zawodzie. Tak powstał, zawierający elementy mentoringu i befriendingu, program wsparcia rozwoju zawodowego kobiet ze spektrum autyzmu. Innowacja odpowiada na problem bezrobocia lub pracy poniżej kwalifikacji znacznej części kobiet z tej grupy.