Kluczowym elementem zaprojektowanej innowacji jest narzędzie wspierające osoby sparaliżowane, w podjęciu pracy zdalnej. Jego główną funkcją ma być udzielenie użytkownikowi informacji zwrotnej odnośnie stopnia dopasowania między nim, a konkretnym stanowiskiem pracy. Innowacyjność narzędzia polega na zastosowaniu przyjaznej i zrozumiałej formy testu dostępnego online, minimalizującego presję i wymagania związane z procesem rekrutacji. Specjalny algorytm interpretuje odpowiedzi na pytania zawarte w teście, skracając czas potrzebny na wstępną selekcję kandydatów do pracy. Zaprojektowane przez innowatorki narzędzie ma szansę radykalnie zmienić sytuację na rynku pracy osób sparaliżowanych, które obecnie mają niewielkie szanse na aktywność zawodową.