Pomysł na innowację jest odpowiedzią na fakt, że wielu obecnych zawodów nie będzie, gdy uczące się dziś w szkołach średnich osoby wejdą na rynek pracy. Jednocześnie system edukacji wymaga od nich podejmowania decyzji dotyczących przyszłej kariery już teraz. Innowatorki postanowiły stworzyć pakiet intuicyjnych i prostych narzędzi do planowania przyszłości zawodowej w sytuacji zmieniającego się dynamicznie rynku pracy. Narzędzia te powstawały we współpracy z osobami, dla których są przeznaczone, w toku warsztatów, sesji kreatywnych i indywidualnych spotkań mentoringowych. Innowatorki wyszły z założenia, że najważniejsze w podejmowaniu decyzji zawodowych jest poznanie siebie i świadomość swoich mocnych stron, a dobre narzędzia do autodiagnozy, mogą pomóc w ich precyzyjnym określeniu. Narzędzie będzie powszechnie dostępne on-line młodzi ludzie samodzielnie mogą z niego korzystać.