Projekt TransferHub trwa od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

Udział w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji” wymaga jedynie rejestracji, natomiast kolejne dwa etapy wiążą się ze składaniem odpowiednich dla etapu wniosków, które podlegają ocenie i mogą być przyjęte lub odrzucone
Nabór kandydatów składający wnioski na etapie kursu dla innowatorów (etap 2) oraz testowania innowacji (etap 3) przebiega w trzech falach. Testowane innowacje zostaną poddane ocenie i na tej podstawie wybranych zostanie pięć najlepszych innowacji do skalowania (etap 4).

Pierwsza fala: start wrzesień 2020

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja – wrzesień-grudzień 2020.
Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień 2020 – luty 2021. Realizacja: styczeń – kwiecień 2021.
Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: styczeń – luty 2021. Realizacja: marzec – listopad 2021.
Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: maj 2022 – lipiec 2023.

Druga fala: start styczeń 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: styczeń – czerwiec 2021.
Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: kwiecień – sierpień 2021. Realizacja: lipiec – październik 2021.
Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: wrzesień – październik 2021. Realizacja: listopad 2021 – czerwiec 2022.
Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: maj 2022 – lipiec 2023.

Trzecia fala: start lipiec 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: lipiec – grudzień 2021.
Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: październik 2021 – marzec 2022. Realizacja: styczeń – kwiecień 2022.
Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: marzec – kwiecień 2022. Realizacja: maj – grudzień 2022.
Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – lipiec 2023.

1. Spotkania "Witaj w świecie innowacji"

Wstęp na spotkanie wymaga prostego zgłoszenia i jest bezpłatny.
Odbędą się 24 spotkania „Witaj w świecie innowacji” w kolejnych terminach rozłożonych aż do końca 2021 roku.
W 2020 roku spotkania będą miały charakter webinariów (online) i wszystkie będą rozpoczynać się o 10:00, a kończyć ok. 12:30-13:00. Rejestracja na spotkania rusza ok. tygodnia przed datą spotkania.
  • 23 września: Michał Boni, Praca przyszłości
  • 30 września: Sławomir Kosieliński, Wpływ robotów na pracę
  • 14 października: Katarzyna Wierzbowska, Przedsiębiorczość kobiet
  • 21 października: Małgorzata Stanowska, Projektowanie usług dla osób starszych
  • 28 października: Aleksandra Chodasz, Warsztat generowania pomysłów
  • 4 listopada: Łukasz Sztern, Sztuczna inteligencja. Szanse i zagrożenia dla pracy
  • 18 listopada: Marzena Strzelczak, Praca kobiet
  • 25 listopada: Beata Charycka, Na co zwracać uwagę, planując innowacje? Doświadczenia z TransferHub
  • 2 grudnia: Q&A, Czy mój projekt jest innowacyjny?
Spotkania w 2021 roku będą miały miejsce w Warszawie. W sytuacji zagrożenia epidemicznego część spotkań może się odbyć w formule online.
Dokładna data, miejsce, formuła oraz nazwiska prowadzących kolejne spotkania zostanie ogłoszona przez organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem na stronie transferhub.pl oraz na fanpage’u Transferhub na portalu Facebook.
Rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji!” nie odbiera innowatorom szans na uczestnictwo w kursie dla innowatorów. Jednak udział w spotkaniach pomaga określić, czy dany pomysł jest innowacją, dla której wsparcie można znaleźć w TransferHub.

2. Kurs dla innowatorów

Kurs trwa sześć dni. Udział w kursie dla innowatorów jest darmowy i wymaga złożenia wniosku, który po ocenie może zostać przez organizatorów przyjęty lub odrzucony.
We wszystkich kursach będzie mogło wziąć udział łącznie 150 innowatorów.
Kursy dla innowatorów zostaną zorganizowane w Warszawie. W przypadku zagrożenia epidemicznego niektóre kursy mogą się odbyć w formule online.
Innowator może wziąć udział tylko w jednym kursie.
Dokładne terminy naborów zostaną ogłoszone przez organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem na stronie transferhub.pl oraz na fanpage’u Transferhub na portalu Facebook. Innowatorzy, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie, zostaną poinformowani o dacie i miejscu organizacji kursu ze stosownym wyprzedzeniem.
Tylko innowatorzy, którzy skończą kurs, będą mogli złożyć wnioski o grant na testowanie innowacji. Wnioski o środki są rozwinięciem wniosków, jakie innowatorzy składali starając się o przyjęcie na kurs.

3. Testowanie innowacji

Łącznie do testowania wybranych zostanie 50 innowacji.
Testowanie innowacji będzie odbywać się w miejscu, które zostanie przez innowatorów wskazane we wniosku o grant na testowanie.
Dokładne terminy naborów zostaną podane osobom, które przeszły kurs dla innowatorów, ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji

Na podstawie wyników testowania oraz ekspertyz opisujących testowane innowacje komisja wybierze w dwóch posiedzeniach łącznie pięć innowacji, które będą dalej skalowane i upowszechniane z pomocą zespołu TransferHub.
Dokładne terminy rozstrzygnięcia prac komisji zostaną przekazane innowatorom z odpowiednim wyprzedzeniem.
Innowacje testowane i skalowane w ramach TransferHub będą promowane przez stronę internetową transferhub.pl nie krócej niż do czerwca 2025 roku.