573 total views,  5 views today

Projekt TransferHub trwa od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

Podzielony jest na cztery etapy:

Udział w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji” wymaga jedynie rejestracji, natomiast kolejne dwa etapy wiążą się ze składaniem odpowiednich dla etapu wniosków, które podlegają ocenie i mogą być przyjęte lub odrzuconeNabór kandydatów składający wnioski na etapie kursu dla innowatorów (etap 2) oraz testowania innowacji (etap 3) przebiega w trzech falach. Testowane innowacje zostaną poddane ocenie i na tej podstawie wybranych zostanie pięć najlepszych innowacji do skalowania (etap 4).

Pierwsza fala: start wrzesień 2020

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – grudzień 2020.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – grudzień 2020. Realizacja: styczeń – kwiecień 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: marzec – kwiecień 2021. Realizacja: maj – listopad 2021.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: lipiec – grudzień 2022.

Druga fala: start styczeń 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: marzec – lipiec 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: marzec – lipiec 2021. Realizacja: wrzesień  – listopad 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: październik – grudzień 2021. Realizacja: styczeń – czerwiec 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

Trzecia fala: start lipiec 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – listopad 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – listopad 2021. Realizacja: styczeń – marzec 2022.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: luty – kwiecień 2022. Realizacja: maj – październik 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

1. Spotkania “Witaj w świecie innowacji”

Wstęp na spotkanie wymaga prostego zgłoszenia i jest bezpłatny. Odbędą się 24 spotkania „Witaj w świecie innowacji” w kolejnych terminach rozłożonych aż do końca 2021 roku.

Jesienią 2021 roku spotkania będą miały charakter webinariów (online) i szkoleń stacjonarnych. By wziąć udział w wydarzeniu online lub stacjonarnie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będziemy publikować wcześniej w Aktualnościach.

Wszystkie webinaria odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00.

Harmonogram otwartych webinariów:

  • 25 października: Marcin Dzierżanowski i Grażyna Latos, Tęczowi biznes. Jak działać, by nie wykluczać?
  • 15 listopada: Martyna Markiewicz, Kobiety w innowacjach. Na co zwracać uwagę, projektując rozwiązania?
  • 22 listopada: Aleksandra Więcka, Jak mówić dobrze o sobie i swoich projektach?
  • 29 listopada: Jak działa TransferHUB? Q&A z zespołem.

Harmonogram szkoleń stacjonarnych:

  • 4 października: Agnieszka Sikorska, Projektowanie empatyczne (Gdańsk)
  • 22 października: Iwona Cichowicz, Nic o NICH bez NICH. Praca z osobami z doświadczeniem migracji (Szczecin)
  • 15 listopada: Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Storytelling (Białystok)
  • 16 listopada: Agnieszka Sikorska, Design Thinking (Łódź)

Rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji!” nie odbiera innowatorkom szans na uczestnictwo w kursie dla innowatorów. Jednak udział w spotkaniach pomaga określić, czy dany pomysł jest innowacją, dla której wsparcie można znaleźć w TransferHub.

2. Kurs dla innowatorów

Kurs trwa minimum 48 godzin zegarowych. Udział w kursie dla innowatorów jest darmowy i wymaga złożenia wniosku, który po ocenie może zostać przez organizatorów przyjęty lub odrzucony.

Jeden pomysł może zostać zgłoszony do Inkubatora tylko jeden raz. Innowatorki i Innowatorzy mogą zgłaszać się do TransferHUB ponownie, ale pomysły, które zgłaszają, muszą się od siebie różnić.

W pierwszym kwartale 2022 roku zrealizujemy kurs zależnie od sytuacji epidemicznej.

Obecnie planujemy realizację kursu w formule mieszanej. Część zajęć będzie mieć miejsce stacjonarnie w Warszawie, część online. Dokładny harmonogram podamy do wiadomości pod koniec 2021 roku.

Tylko innowatorzy, którzy skończą kurs, będą mogli złożyć wnioski o grant na testowanie innowacji. Wnioski o grant na testowanie są rozwinięciem wniosków, jakie innowatorzy składali, starając się o przyjęcie na kurs.

3. Testowanie innowacji

Łącznie do testowania wybranych zostanie 50 innowacji. Testowanie innowacji będzie odbywać się w miejscu, które zostanie przez innowatorów wskazane we wniosku o grant na testowanie.Dokładne terminy naborów zostaną podane osobom, które przeszły kurs dla innowatorów, ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji

Na podstawie wyników testowania oraz ekspertyz opisujących testowane innowacje komisja wybierze w dwóch posiedzeniach łącznie pięć innowacji, które będą dalej skalowane i upowszechniane z pomocą zespołu TransferHub.Dokładne terminy rozstrzygnięcia prac komisji zostaną przekazane innowatorom z odpowiednim wyprzedzeniem.Innowacje testowane i skalowane w ramach TransferHub będą promowane przez stronę internetową transferhub.pl nie krócej niż do czerwca 2025 roku.