Projekt TransferHub trwa od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

TransferHUB zakończył nabór innowacji do programu – trwa testowanie pomysłów zgłoszonych w II i III fali. 

Udział w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji” wymagał jedynie rejestracji. Kolejne dwa kroki wiązały się ze składaniem odpowiednich dla etapu wniosków, które podlegały ocenie i mogły zostać przyjęte lub odrzucone.

Nabór kandydatów składających wnioski na etapie kursu dla innowatorów (etap 2) oraz testowania innowacji (etap 3) przebiegał w trzech falach. Testowane innowacje zostaną poddane ocenie i na tej podstawie wybranych zostanie pięć najlepszych innowacji do skalowania (etap 4).

Pierwsza fala: start wrzesień 2020

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – grudzień 2020.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – grudzień 2020. Realizacja: styczeń – kwiecień 2021. 

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: marzec – kwiecień 2021. Realizacja: maj – listopad 2021.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: lipiec – grudzień 2022.

Druga fala: start styczeń 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: marzec – lipiec 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: marzec – lipiec 2021. Realizacja: wrzesień  – listopad 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: październik – grudzień 2021. Realizacja: styczeń – czerwiec 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

Trzecia fala: start lipiec 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – listopad 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – listopad 2021. Realizacja: styczeń – marzec 2022.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: luty – kwiecień 2022. Realizacja: maj – październik 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

1. Spotkania "Witaj w świecie innowacji"

Wstęp na spotkanie wymagał prostego zgłoszenia przez formularz online i był bezpłatny.

Do końca 2021 r. odbyły się 24 spotkania „Witaj w świecie innowacji” w trzech przedziałach czasowych.

Z powodu zagrożenia epidemicznego spotkania odbywały się w formule online.

Rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji!” nie odbierała innowatorom szans na uczestnictwo w kursie dla innowatorów. Udział w spotkaniach jednak pomagał określić, czy dany pomysł jest innowacją, dla której wsparcie można znaleźć w TransferHub.

2. Kurs dla innowatorów

Kurs trwał 48 godzin zegarowych. Udział w kursie dla innowatorów był darmowy i wymagał złożenia wniosku, który po ocenie mógł zostać przez organizatorów przyjęty lub odrzucony.

Kursy dla innowatorów zostały zorganizowane stacjonarnie w Warszawie. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego część zajęć kursowych odbyła się w formule online.

Tylko innowatorzy, którzy skończą kurs, mogli złożyć wnioski o grant na testowanie innowacji. Wnioski o środki są rozwinięciem wniosków, jakie innowatorzy składali starając się o przyjęcie na kurs. 

3. Testowanie innowacji

Łącznie do testowania wybranych zostało 50 innowacji na drodze konkursu. Wnioski były oceniane przez komisję składającą się członkiń i członków zespołu Inkubatora oraz niezależnych ekspertów. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwało prawo do odwołania.

Dokładne terminy naborów zostały podane osobom, które przeszły kurs dla innowatorów, ze stosownym wyprzedzeniem.

Łącznie w ramach trzech konkursów zostało przyjętych 51 innowacyjnych pomysłów.

Testowanie innowacji odbywa się na terytorium Polski, w miejscu, które zostało przez innowatorów wskazane we wniosku grantowym.

Etap testowania zostanie zakończony w styczniu 2023 r.

4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji

Na podstawie wyników testowania oraz ekspertyz opisujących testowane innowacje komisja wybierze w dwóch posiedzeniach łącznie pięć innowacji, które będą dalej skalowane i upowszechniane z pomocą zespołu TransferHub.
Dokładne terminy rozstrzygnięcia prac komisji zostaną przekazane innowatorom z odpowiednim wyprzedzeniem.
Innowacje testowane i skalowane w ramach TransferHub będą promowane przez stronę internetową transferhub.pl nie krócej niż do czerwca 2025 roku.