Projekt TransferHub trwa od maja 2020 roku do września 2023 roku.

TransferHUB zakończył nabór innowacji do programu – kończy się testowanie pomysłów zgłoszonych w III fali.

Udział w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji” wymagał jedynie rejestracji. Kolejne dwa kroki wiązały się ze składaniem odpowiednich dla etapu wniosków, które podlegały ocenie i mogły zostać przyjęte lub odrzucone.

Nabór kandydatów składających wnioski na etapie kursu dla innowatorów (etap 2) oraz testowania innowacji (etap 3) przebiegał w trzech falach. Testowane innowacje zostaną poddane ocenie i na tej podstawie wybranych zostanie pięć najlepszych innowacji do skalowania (etap 4).

Pierwsza fala: start wrzesień 2020

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – grudzień 2020.

23.09.2020: Michał Boni, Praca Przyszłości
30.09.2020: Sławek Kosieliński, Wpływ robotów na pracę
14.10.2020: Katarzyna Wierzbowska, Przedsiębiorczość kobiet
21.10.2020: Małgorzata Stanowska, Projektowanie usług dla osób starszych
28.10.2020 Ola Chodasz, Warsztat generowania pomysłów
4.11.2020: Łukasz Sztern, Sztuczna inteligencja. Szanse i zagrożenia dla pracy
18.11.2020: Marzena Strzelczak i Dorota Warakomska, Praca kobiet
25.11.2020: Q&A z zespołem TransferHUB. Czy mój projekt jest innowacyjny?
2.12.2020: Beata Charycka, Na co zwracać uwagę, planując innowacje?

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – grudzień 2020. Realizacja: 25 stycznia 2021- 31 marca 2021. 

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: kwiecień 2021. Realizacja: czerwiec- grudzień 2021.

Termin spotkania sieciującego osób testujących innowacje w I naborze: 24 czerwca 2021, godz. 17.00 (online).

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Wybór: 30 września 2022. Realizacja: październik 2022 – wrzesień 2023.

Druga fala: start MARZEC 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: marzec – lipiec 2021.

24.03.2021: Jerzy Kociatkiewicz, Zarządzanie w czasach kryzysu. Wpływ pandemii na organizację pracy
31.03.2021: Łukasz Komuda i Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Zagraniczne inspiracje w innowacjach społecznych
7 i 21.04.2021: Justyna Czarnota, Angażować zza ekranu
21.04.2021: Joanna Mazur, Wpływ robotyzacji i automatyzacji na pracę
28.04 i 26.05.2021: Agnieszka Sikorska, Innowacje społeczne w oparciu o Design thinking
12.05.2021: Jacek Siadkowski, Grywalizacja
19.05.2021: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Ekonomia feministyczna
26.05.2021: Marcel Andino Velez i Miłosz Marchlewicz, Praca opiekuńcza 
9.06.2021: Zespół TH, Jak rozwijać innowacje w Inkubatorze TransferHUB?

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: marzec – czerwiec 2021. Realizacja: 23 września 2021-6 listopada 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: listopad 2021. Realizacja: styczeń – wrzesień 2022.

Termin spotkania sieciującego osób testujących innowacje w II naborze: 14 maja 2022, godz. 9.00 (online).

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Wybór: 25 stycznia 2023. Realizacja: styczeń 2023 – wrzesień 2023.

Trzecia fala: start PAŹDZIERNIK 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – listopad 2021.

4.10.2021: Agnieszka Sikorska, Projektowanie empatyczne – szkolenie stacjonarne w Gdańsku
22.10.2021: Iwona Cichowicz i Katerina Zavizhenets, Praca z osobami z doświadczeniem migracji – szkolenie stacjonarne w Szczecinie
25.10.2021: Marcin Wierzchowski i Grażyna Latos, Tęczowy biznes
15.11.2021: Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Storytelling
15.11.2021: Martyna Markiewicz, Kobiety w innowacjach
16.11.2021: Agnieszka Sikorska, Szkolenie z Design Thinking w Łodzi
22.11.2021: Aleksandra Więckowska, Jak mówić dobrze o sobie i swoich projektach
29.11.2021: Zespół TH, Jak działa TransferHUB

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: październik-grudzień 2021. Realizacja: 10 lutego 2022-2 kwietnia 2022.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: kwiecień 2022. Realizacja: czerwiec 2022 – luty 2023.

Termin spotkania sieciującego osób testujących innowacje w III naborze: 26-27 stycznia 2023, Warszawa.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Wybór: kwiecień 2023. Realizacja: kwiecień – wrzesień 2023.

1. Spotkania "Witaj w świecie innowacji"

Wstęp na spotkanie wymagał prostego zgłoszenia przez formularz online i był bezpłatny.

Do końca 2021 r. odbyło się 28 spotkań „Witaj w świecie innowacji” w trzech przedziałach czasowych.

Z powodu zagrożenia epidemicznego spotkania I i II fali odbywały się w całości w formule online, a w III fali – w formule hybrydowej.

Rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji!” nie odbierała innowatorom szans na uczestnictwo w kursie dla innowatorów. Udział w spotkaniach jednak pomagał określić, czy dany pomysł jest innowacją, dla której wsparcie można znaleźć w TransferHub.

2. Kurs dla innowatorów

Kurs trwał 48 godzin zegarowych. Udział w kursie dla innowatorów był darmowy i wymagał złożenia wniosku, który po ocenie mógł zostać przez organizatorów przyjęty lub odrzucony. Szczegółowe harmonogramy kursów zostały udostępnione osobom przyjętym.

Kursy dla innowatorów zostały zorganizowane stacjonarnie w Warszawie. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego część zajęć kursowych odbyła się w formule online.

Tylko innowatorzy, którzy skończyli kurs, mogli złożyć wnioski o grant na testowanie innowacji. Wnioski o środki są rozwinięciem wniosków, jakie innowatorzy składali, starając się o przyjęcie na kurs. 

3. Testowanie innowacji

Łącznie do testowania wybranych zostało ponad 50 innowacji na drodze konkursu. Wnioski były oceniane przez komisję składającą się członkiń i członków zespołu Inkubatora oraz niezależnych ekspertów. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwało prawo do odwołania.

Dokładne terminy naborów zostały podane osobom, które przeszły kurs dla innowatorów, ze stosownym wyprzedzeniem.

Łącznie w ramach trzech konkursów zostało przyjętych 51 innowacyjnych pomysłów.

Testowanie innowacji odbywa się na terytorium Polski, w miejscu, które zostało przez innowatorów wskazane we wniosku grantowym.

Etap testowania zostanie zakończony w marcu 2023 r.

4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji

Na podstawie wyników testowania oraz ekspertyz opisujących testowane innowacje komisja wybiera w trzech posiedzeniach łącznie pięć innowacji, które będą dalej skalowane i upowszechniane z pomocą zespołu TransferHub.

W okresie do końca września 2023 trwać będą procesy skalowania wytypowanych innowacji oraz upowszechniania przetestowanych.

Innowacje testowane i skalowane w ramach TransferHub będą promowane przez stronę internetową transferhub.pl nie krócej niż do czerwca 2025 roku.