Projekt TransferHub trwa od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

Podzielony jest na cztery etapy:

Udział w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji” wymaga jedynie rejestracji, natomiast kolejne dwa etapy wiążą się ze składaniem odpowiednich dla etapu wniosków, które podlegają ocenie i mogą być przyjęte lub odrzuconeNabór kandydatów składający wnioski na etapie kursu dla innowatorów (etap 2) oraz testowania innowacji (etap 3) przebiega w trzech falach. Testowane innowacje zostaną poddane ocenie i na tej podstawie wybranych zostanie pięć najlepszych innowacji do skalowania (etap 4).

Pierwsza fala: start wrzesień 2020

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – grudzień 2020.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – grudzień 2020. Realizacja: styczeń – kwiecień 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: marzec – kwiecień 2021. Realizacja: maj – listopad 2021.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: lipiec – grudzień 2022.

Druga fala: start styczeń 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: marzec – lipiec 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: marzec – lipiec 2021. Realizacja: wrzesień  – listopad 2021.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: październik – grudzień 2021. Realizacja: styczeń – czerwiec 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

Trzecia fala: start lipiec 2021

Etap 1: Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”. Rejestracja i realizacja: wrzesień – listopad 2021.

Etap 2: Kurs dla innowatorów. Rejestracja: wrzesień – listopad 2021. Realizacja: styczeń – marzec 2022.

Etap 3: Testowanie innowacji. Rejestracja: luty – kwiecień 2022. Realizacja: maj – październik 2022.

Etap 4: Skalowanie i upowszechnianie innowacji. Realizacja: styczeń – czerwiec 2023.

1. Spotkania “Witaj w świecie innowacji”

Wstęp na spotkanie wymaga prostego zgłoszenia i jest bezpłatny.Odbędą się 24 spotkania „Witaj w świecie innowacji” w kolejnych terminach rozłożonych aż do końca 2021 roku. W 2021 roku spotkania będą miały charakter webinariów (online) i wszystkie będą rozpoczynać się o 10:00, a kończyć ok. 12:30-13:00. Rejestracja na spotkania rusza ok. tygodnia przed datą spotkania.

 • 24 marca: prof. Jerzy Kociatkiewicz, Zarządzanie ku wyzwoleniu i zniewoleniu
 • 31 marca: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Łukasz Komuda, Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej
 • 7 kwietnia: Justyna Czarnota, Jak angażować zza ekranu?
 • 21 kwietnia: dr Joanna Mazur, Kompetencje w pracy doby pandemii
 • 28 kwietnia: Agnieszka Sikorska, Innowacje społeczne w oparciu o design thinking
 • 12 maja: Jacek Siadkowski, Zmieniaj nawyki i zachowania dzięki grywalizacji
 • 19 maja: dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Wprowadzenie do ekonomii feministycznej
 • 26 maja: Marcel Andino Velez i Marzena Strzelczak, Praca opiekuńcza
 • 9 czerwca: Maraton pisania zgłoszeń do TransferHub

Jesienne spotkania w 2021 roku będą miały miejsce w Warszawie. W sytuacji zagrożenia epidemicznego część spotkań może się odbyć w formule online. Dokładna data, miejsce, formuła oraz nazwiska prowadzących kolejne spotkania zostanie ogłoszona przez organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem na stronie transferhub.pl oraz na fanpage’u Transferhub na portalu Facebook. Rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniach „Witaj w świecie innowacji!” nie odbiera innowatorom szans na uczestnictwo w kursie dla innowatorów. Jednak udział w spotkaniach pomaga określić, czy dany pomysł jest innowacją, dla której wsparcie można znaleźć w TransferHub.

2. Kurs dla innowatorów

Kurs trwa minimum 48 godzin zegarowych. Udział w kursie dla innowatorów jest darmowy i wymaga złożenia wniosku, który po ocenie może zostać przez organizatorów przyjęty lub odrzucony.

We wszystkich kursach będzie mogło wziąć udział łącznie 150 innowatorów.

Innowator może wziąć udział tylko w jednym kursie.

Jesienią 2021 roku kurs odbędzie się w formule mieszanej. Część zajęć będzie mieć miejsce stacjonarnie w Warszawie, część online.

 • 23-25 września 2021: otwarcie kursu, zjazd stacjonarny w Warszawie,
 • 26 września-4 listopada 2021: zajęcia online,
 • 4-6 listopada 2021 – II zjazd w Warszawie, zakończenie kursu drugiej fali.

Innowatorzy, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie, zostaną poinformowani o dacie i miejscu organizacji kursu ze stosownym wyprzedzeniem.
Tylko innowatorzy, którzy skończą kurs, będą mogli złożyć wnioski o grant na testowanie innowacji. Wnioski o środki są rozwinięciem wniosków, jakie innowatorzy składali starając się o przyjęcie na kurs.

3. Testowanie innowacji

Łącznie do testowania wybranych zostanie 50 innowacji. Testowanie innowacji będzie odbywać się w miejscu, które zostanie przez innowatorów wskazane we wniosku o grant na testowanie.Dokładne terminy naborów zostaną podane osobom, które przeszły kurs dla innowatorów, ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji

Na podstawie wyników testowania oraz ekspertyz opisujących testowane innowacje komisja wybierze w dwóch posiedzeniach łącznie pięć innowacji, które będą dalej skalowane i upowszechniane z pomocą zespołu TransferHub.Dokładne terminy rozstrzygnięcia prac komisji zostaną przekazane innowatorom z odpowiednim wyprzedzeniem.Innowacje testowane i skalowane w ramach TransferHub będą promowane przez stronę internetową transferhub.pl nie krócej niż do czerwca 2025 roku.