Wyniki II naboru do TransferHUB

Zakończyliśmy ocenę wniosków, które trafiły do nas w II naborze do Inkubatora. Komisja zarekomendowała 22 pomysły do dalszego rozwoju, a ich pomysłodawczynie i pomysłodawców na Kurs dla...

II nabór zakończony – wyniki 13 sierpnia

30 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji Kursu dla Innowatorów i Innowatorek w ramach Inkubatora TransferHUB. Zgłosiło się do nas 49 inicjatyw z całej...

Przedłużenie naboru do 30 czerwca

Jeszcze do 30 czerwca 2021 do północy można zgłaszać do nas pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia. Poszukujemy rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich...

Pierwszy konkurs grantowy rozstrzygnięty!

Odbyło się posiedzenie pierwszej Komisji Grantowej w drugiej edycji Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Wpłynęły do nas w terminie łącznie 22 zgłoszenia. Po długich naradach...

Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

Pełnienie ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników jest zjawiskiem powszechnym. Z uwagi na trendy demograficzne, w najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi...

Wyniki II naboru do TransferHUB

Zakończyliśmy ocenę wniosków, które trafiły do nas w II naborze do Inkubatora. Komisja zarekomendowała 22 pomysły do dalszego rozwoju, a ich pomysłodawczynie i pomysłodawców na Kurs dla...

II nabór zakończony – wyniki 13 sierpnia

30 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji Kursu dla Innowatorów i Innowatorek w ramach Inkubatora TransferHUB. Zgłosiło się do nas 49 inicjatyw z całej...

Przedłużenie naboru do 30 czerwca

Jeszcze do 30 czerwca 2021 do północy można zgłaszać do nas pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia. Poszukujemy rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich...

Pierwszy konkurs grantowy rozstrzygnięty!

Odbyło się posiedzenie pierwszej Komisji Grantowej w drugiej edycji Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Wpłynęły do nas w terminie łącznie 22 zgłoszenia. Po długich naradach...

Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

Pełnienie ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników jest zjawiskiem powszechnym. Z uwagi na trendy demograficzne, w najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi...