TransferHUB inkubator innowacji społecznych jest prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Youth Business Poland.

Projekt realizowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) 2021-2027.

Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest niezależną organizacją non-profit, działającą od 1990 roku. Działalność Fundacji koncentruje się wokół kwestii bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 150 projektów, przeszkoliliśmy prawie 8 tysięcy pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji poświęconych tematyce rynku pracy. Strategie opracowane w FISE tworzą ramy dla działań zmierzających do stałego, stabilnego rozwoju w kilkunastu polskich miastach i gminach. Ich celem jest określenie sposobów odpowiadania na najbardziej tragiczne potrzeby lokalne, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów zwykorzystaniem istniejących lokalnych zasobów.

Youth Business Poland

Youth Business Poland jest fundacją, która oferuje programy inkubacyjne i akceleracyjne dla start-upów z różnych obszarów biznesowych. Fundacja pomaga również początkującym przedsiębiorcom w założeniu firmy i stworzeniu wartościowych produktów i usług.
Misją Youth Business Poland jest rozwój przedsiębiorczości i kompleksowe wsparcie młodych ludzi, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i nowe miejsca pracy.

Zespół Inkubatora TransferHUB tworzą:

Julia Koczanowicz - Chondzyńska

specjalistka ds. inkubacji

W FISE od 2007 roku. Z wykształcenia politolożka po UW, specjalistka w zakresie ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. W FISE zaczynała od organizowania szkoleń.

Prowadziła też Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia i miejsce aktywności lokalnej – Warsztat Warszawski. Jest doradczynią w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, autorką i koordynatorką projektów, a od 2018 Prezeską FISE.

Weronika Chodacz

Specjalistka ds. inkubacji

Z wykształcenia antropolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim. Animatorka, facylitatorka, trenerka procesu grupowego. Prowadzi badania w działaniu i ewaluacje w duchu antropologii publicznej. Wspiera partycypację osób

doświadczających wykluczenia społecznego. W TransferHub animuje ekosystem innowacji.

Łukasz Komuda

Specjalista ds. upowszechniania

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Ekspert rynku pracy i redaktor portalu Rynekpracy.org w FISE.

Zajmuje się także obszarami demografii, ekonomii społecznej i dyskryminacją na rynku pracy. Współpracuje m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Fundacją IDEA Rozwoju, Fundacją im. Róży Luksemburg, Fundacją Inicjatyw Strategicznych Instrat, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press.

Piotr Drygas

badacz

Absolwent MISH UW, z wykształcenia filozof, obecnie doktoryzuje się z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W FISE i w TransferHUB po raz drugi, tym razem zajmuje się weryfikowaniem projektów

innowacji zgłaszanych do Inkubatora. Aktywista społeczny w przestrzeni uniwersyteckiej, inicjator organizacji studenckich i protestów akademickich. Naukowo badacz ruchów społecznych i ekologicznych.

Marta Szaranowicz-Kusz

facylitatorka

Certyfikowana coachka, facylitatorka i moderatorka procesów dialogu, pracująca w nurcie NVC (Porozumienia bez przemocy). Doktor socjologii, badaczka jakościowa i ewaluatorka, która w badaniach ceni podejście włączające i partycypacyjne. Współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu i członkini zarządu tej organizacji w latach 2011-2018. Związana z warszawskim sektorem pozarządowym. 

W TransferHub będzie wspierać innowatorów i innowatorki, facylitując proces przemiany ich wstępnych pomysłów w gotowe do testowania innowacje społeczne. 

Agnieszka Krupa

Specjalista ds. finansów

W FISE od 2007 roku, posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów ze środków UE (Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, PO KL, POWER, RPO WM), krajowych jak FIO, Program ASOS, dotacje z Urzędu Miasta…

…czy prywatnych (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), projektów finansowanych z funduszy norweskich (Fundusze EOG). W projekcie odpowiedzialna za obsługę procesu podpisywania umów grantowych zgodnie z założonymi procedurami, sprawozdawczość i monitorowanie postępów finansowego i merytorycznego oraz rozliczanie grantów.

Monika Probosz

facylitatorka

Specjalistka ds. ewaluacji. Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski) i psycholog sportu (AWF), z zawodu badaczka. Ma doświadczenie w projektach komercyjnych i społecznych.

Zainteresowana zmienianiem świata w skali lokalnej,
związana z wieloma fundacjami jako edukatorka, mentorka i badaczka. W
TransferHUB opowiada za ewaluację partycypacyjną testowanych innowacji.

Ewa Jakubowska

Animatorka, specjalistka ds. upowszechniania

Z wykształcenia anglistka. Przez 9 lat była dziennikarką Polskiej Sekcji Radia BBC. Później odpowiadała za komunikację i prowadzenie projektów w Greenpeace, ClientEarth, Fundacji Bölla i Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, gdzie zajmowała się tematami zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, rolnictwa i sprawiedliwości globalnej. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP – jest moderatorką i trenerką.

Uwielbia taniec: od salsy, przez bachatę, kizombę, tango do kontakt improwizacji. Ćwiczy się też w improwizacji teatralnej.

Pamela Leończyk

Opiekunka Innowacji

Z wykształcenia reżyserka. W FISE koordynowała projekt Akademia Liderów 60+ skierowany do seniorów. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty społeczne i artystyczne.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się działania dotyczące antropocenu oraz związane z równouprawnieniem płci. W TransferHUB sprawuje opiekę nad innowacjami.

blank-profile-picture-973460_640

Monika Nowakowska

Specjalistka ds. realizacji zasad równościowych

Kulturoznawczyni i religioznawczyni, koordynatorka projektów społecznych i trenerka. Od wielu lat zajmuje się tematyką włącznie społecznego i równego traktowania.

Jakub Jaskółowski

Specjalista ds. komunikacji

Z wykształcenia politolog, z zawodu i doświadczenia koordynator projektów, specjalista ds. komunikacji. Pracował m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Biblioteki Narodowej, Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie sztuk wizualnych. Tworzy i obsługuje strony internetowe, dba o social media i tym właśnie zajmuje się w TransferHUB.

Z zamiłowania rowerzysta, grafik i pisarz, kreator animacji, gier planszowych i innych dziwnych pomysłów z różnych dziedzin, budowlaniec i stolarz. Piecze własny chleb i biega półmaratony. 

zdjęcie portretowe - Adrian Migoń, członek zespołu TransferHUB

Adrian Migoń

specjalista ds. akceleracji Youth Business Poland

Przedsiębiorca społeczny, ekspert z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości i mentoringu. Można go nazwać „ojcem” wielu znaczących projektów biznesowych, z których skorzystało już ponad 5000 początkujących przedsiębiorców. Jest Od 2008 roku zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości w Polsce poprzez działalność Fundacji Inkubator  Technologiczny (FIT)  i program Mentoringowy Youth Business Poland (YBP).

· Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Technologiczny i Youth Business Poland
· Współtwórca i organizator wielu programów akceleracyjnych, mentoringowych i konkursów dla startupów
· Prowadzi warsztaty i wykłady na temat przedsiębiorczości, mentoringu i innowacyjności
· Członek Jury w licznych konkursach dla startupów, NGO i przedsiębiorstw społecznych
· Dzięki jego działalności w YBP ponad  1000 początkujących przedsiębiorców założyło i rozwinęło z sukcesem swoją własną firmę

W TransferHub nadzoruje przebieg  akceleracji oraz upowszechnianie rozwiązań tego procesu.

Zdjęcie portretowe - Marta Migoń członkini zespołu TransferHUB

Marta Migoń

specjalistka ds. akceleracji YOUTH BUSINESS POLAND

Menedżer z 10-cio letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania programami rozwojowymi i przedsiębiorczości. Od 8 lat rozwija program mentorski Youth Business Poland oraz zajmuje się pozyskiwaniem funduszy oraz pozyskiwaniem i utrzymywaniem partnerstw z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania z zakresu przedsiębiorczości. Posiada wykształcenie i doświadczenie w działalności szkoleniowej i coachingowej. W Transfer Hub jest odpowiedzialna za projektowanie i zarządzanie procesem akceleracji i upowszechnianiem rozwijanych rozwiązań.

Zdjęcie portretowe - Paulina Szewczyk, członkini zespołu TransferHUB

Paulina Szewczyk

specjalistka ds. komunikacji YOUTH BUSINESS POLAND

Z wykształcenia Ekonomistka, Absolwentka Brand Managera na IMOK oraz  studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest komunikatywną i kreatywną specjalistką od marketingu, która pasjonuje się tworzeniem video contentu, organizacją i realizacją planów marketingowych. Odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu social mediów oraz komunikacji Fundacji, dążąc do budowania zaangażowanej społeczności i świadomości marki. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, organizacji eventów, tworzeniu i rozwoju e-commerce oraz współpracy ze znanymi ekspertami z obszarów HR, doradztwa, psychologii oraz influencerami. Jej zainteresowania obejmują nowe technologie, biznes oraz branding. W TransferHub zajmuje się działaniami komunikacyjnymi. 

Zdjęcie portretowe - Sylwia Kopeć, członkini zespołu

Sylwia Kopeć

animatorka, YOUTH BUSINESS POLAND

Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie. Przez szereg lat zajmowała się obsługą klienta i dbałością o wysoką jakość świadczonych usług. Zdobyła umiejętności doradcze i negocjacyjne, niezbędne we wspieraniu przedsiębiorców. W Fundacji YBP koordynuje program Academy Smolna oraz wspiera zespół w szkoleniach, webinarach, eventach oraz w procesie ewaluacji działań i statystyk projektów. Jako ekolog przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. W TransferHub
koordynuje rekrutację innowatorów do projektu, zajmuje się działaniami
diagnostycznymi etapu akceleracji.

Olga Mucha członkini zespołu TransferHUB

Olga Mucha

researcherka i ewaluatorka YOUTH BUSINESS POLAND

Posiada ponad 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu programów rozwoju przedsiębiorczości, programów mentoringowych, doradczo-szkoleniowych i akceleracyjnych kompleksowo zarządzając ich realizacją. Wspierała także organizacje eventów i konkursów dla startupów. Jako opiekun grup projektowych, czuwa nad bieżącym kontaktem z uczestnikami, zajmuje się zbieraniem i definiowaniem ich potrzeb oraz monitorowaniem procesu wsparcia. Odpowiada także za monitorowanie i zarządzanie budżetami projektów, tworzenie raportów finansowych i rozliczanie dotacji. W TransferHub koordynuje działania projektowe oraz zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi procesu akceleracji.

Daria Turowska-Makoś

YOUTH BUSINESS POLAND

Kreatywna specjalistka z międzynarodowym
doświadczeniem w obszarze zarządzania, innowacji i szkoleń. Studiowała w Danii
Innovation & Entrepreneurship oraz Marketing Management-Media & Advertisement. Rozwijała różnego rodzaju projekty, start-upy i biznesy, pracowała w jako koordynator, szkoleniowiec i coach w Danii, Czechach i w Polsce. W Danii po studiach zarządzała rynkami Europy Środkowej i Wschodniej w firmie fintech, prowadziła również swoje stowarzyszenie integrujące różne kultury, zainicjowała także i zarządzała kampanią Fall in love with Poland. Ma szerokie doświadczenie m.in. zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Jest certyfikowanym coachem i muzykoterapeutą.  Wydała swoją książkę “Dziennik balansu”, a w
2020 roku brała udział w projekcie YES w Fundacji, zna więc od kuchni potrzeby i wyzwania uczestników.  W TransferHub odpowiada m.in. za  strategię pozyskiwania innowacji do akceleracji.