TransferHUB inkubator innowacji społecznych jest prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Youth Business Poland.

Projekt realizowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) 2021-2027.

Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest niezależną organizacją non-profit, działającą od 1990 roku. Działalność Fundacji koncentruje się wokół kwestii bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 150 projektów, przeszkoliliśmy prawie 8 tysięcy pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji poświęconych tematyce rynku pracy. Strategie opracowane w FISE tworzą ramy dla działań zmierzających do stałego, stabilnego rozwoju w kilkunastu polskich miastach i gminach. Ich celem jest określenie sposobów odpowiadania na najbardziej tragiczne potrzeby lokalne, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem istniejących lokalnych zasobów.

Youth Business Poland

Youth Business Poland jest fundacją, która oferuje programy inkubacyjne i akceleracyjne dla start-upów z różnych obszarów biznesowych. Fundacja pomaga również początkującym przedsiębiorcom w założeniu firmy i stworzeniu wartościowych produktów i usług.
Misją Youth Business Poland jest rozwój przedsiębiorczości i kompleksowe wsparcie młodych ludzi, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i nowe miejsca pracy.

 

Zespół Inkubatora TransferHUB tworzą:

Julia Koczanowicz - Chondzyńska

Koordynatorka TransferHUB

W FISE od 2007 roku. Z wykształcenia politolożka po UW, specjalistka w zakresie ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. W FISE zaczynała od organizowania szkoleń.

Prowadziła też Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia i miejsce aktywności lokalnej – Warsztat Warszawski. Jest doradczynią w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, autorką i koordynatorką projektów, a od 2018 Prezeską FISE.

Weronika Chodacz

Specjalistka ds. animacji ekosystemu innowacji

Z wykształcenia antropolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim. Animatorka, facylitatorka, trenerka procesu grupowego. Prowadzi badania w działaniu i ewaluacje w duchu antropologii publicznej. Wspiera partycypację osób

doświadczających wykluczenia społecznego. W TransferHub animuje ekosystem innowacji.

Łukasz Komuda

Specjalista ds. weryfikacji innowacji

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Ekspert rynku pracy i redaktor portalu Rynekpracy.org w FISE.

Zajmuje się także obszarami demografii, ekonomii społecznej i dyskryminacją na rynku pracy. Współpracuje m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Fundacją IDEA Rozwoju, Fundacją im. Róży Luksemburg, Fundacją Inicjatyw Strategicznych Instrat, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press.

Piotr Drygas

Specjalista ds. weryfikacji innowacji

Absolwent MISH UW, z wykształcenia filozof, obecnie doktoryzuje się z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W FISE i w TransferHUB po raz drugi, tym razem zajmuje się weryfikowaniem projektów

innowacji zgłaszanych do Inkubatora. Aktywista społeczny w przestrzeni uniwersyteckiej, inicjator organizacji studenckich i protestów akademickich. Naukowo badacz ruchów społecznych i ekologicznych.

Marta Szaranowicz-Kusz

Specjalistka ds. ewaluacji

Certyfikowana coachka, facylitatorka i moderatorka procesów dialogu, pracująca w nurcie NVC (Porozumienia bez przemocy). Doktor socjologii, badaczka jakościowa i ewaluatorka, która w badaniach ceni podejście włączające i partycypacyjne. Współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu i członkini zarządu tej organizacji w latach 2011-2018. Związana z warszawskim sektorem pozarządowym. 

 

W TransferHub będzie wspierać innowatorów i innowatorki, facylitując proces przemiany ich wstępnych pomysłów w gotowe do testowania innowacje społeczne. 

Agnieszka Krupa

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości

w FISE od 2007 roku, posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów ze środków UE (Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, PO KL, POWER, RPO WM), krajowych jak FIO, Program ASOS, dotacje z Urzędu Miasta

czy prywatnych (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), projektów finansowanych z funduszy norweskich (Fundusze EOG). W projekcie odpowiedzialna za obsługę procesu podpisywania umów grantowych zgodnie z założonymi procedurami, sprawozdawczość i monitorowanie postępów finansowego i merytorycznego oraz rozliczanie grantów.

Monika Probosz

Specjalistka ds. Ewaluacji

Specjalistka ds. ewaluacji. Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski) i psycholog sportu (AWF), z zawodu badaczka. Ma doświadczenie w projektach komercyjnych i społecznych.

Zainteresowana zmienianiem świata w skali lokalnej,
związana z wieloma fundacjami jako edukatorka, mentorka i badaczka. W
TransferHUB opowiada za ewaluację partycypacyjną testowanych innowacji.

Ewa Jakubowska

Opiekun Innowacji

Z wykształcenia polonista, z wykonywanego zawodu steward, z zamiłowania aktywista miejski, ekolog i społecznik. W wolnym czasie prowadzi fejsbukowy profil „Ej, nie śmieć” i organizuje miejskie sprzątania w plenerze. 

Interesuje się filmem, uwielbia czytać, sam też coś pisze. W zespole TransferHUB odpowiada za kontakt z innowatorkami i innowatorami.  

Pamela Leończyk

Opiekunka Innowacji

Z wykształcenia reżyserka. W FISE koordynowała projekt Akademia Liderów 60+ skierowany do seniorów. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty społeczne i artystyczne.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się działania dotyczące antropocenu oraz związane z równouprawnieniem płci. W TransferHUB sprawuje opiekę nad innowacjami.

Specjalistka ds. Ewaluacji

Zainteresowana zmienianiem świata w skali lokalnej,
związana z wieloma fundacjami jako edukatorka, mentorka i badaczka. W
TransferHUB opowiada za ewaluację partycypacyjną testowanych innowacji.

Jakub Jaskółowski

Specjalista ds. komunikacji

Z wykształcenia politolog, z zawodu i doświadczenia koordynator projektów, specjalista ds. komunikacji, tworzy i obsługuje strony internetowe, dba o social media i tymże właśnie zajmuje się w TrasferHUB.

Z zamiłowania rowerzysta, grafik i pisarz, kreator animacji, gier planszowych i innych dziwnych pomysłów z różnych dziedzin, budowlaniec i stolarz. Piecze własny chleb i biega półmaratony. 

Adrian Migoń

menedżer projektów

W FOB ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB. Z ramienia FOB uczestniczy w pracach Branżowej Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Marta Migoń

menedżerka promocji i komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera pracę nad tworzeniem oraz realizacją strategii działań komunikacyjno-promocyjnych. Jest współodpowiedzialna za m.in. prowadzenie mediów FOB (portal, social media, newslettery).

Doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji i promocji zdobywała w agencji PR oraz organizacjach pozarządowych. Projektowała i realizowała działania społeczne i edukacyjne z partnerami biznesowymi, odpowiadała za całość komunikacji organizacji, przygotowywała materiały merytoryczne publikowane w mediach.

Jest absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ogólna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia drugiego stopnia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając tytuł magistra filologii polskiej ze specjalizacją literaturoznawczo-językoznawczą.

Czyta namiętnie książki non-fiction i nie wyobraża sobie życia bez wspinan

Paulina Szewczyk

menedżer promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za planowanie i realizację strategii komunikacji FOB, obejmującej m.in. media relations i rozwój mediów własnych organizacji.

 

Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r., rozpoczynając swoją pracę od prowadzenia i komunikacji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Następnie zajmował się m.in. bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, obsługą mediów społecznościowych FOB oraz prowadzeniem działań komunikacyjno-promocyjnych inicjatyw FOB realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz współpracując z mediami lokalnymi. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. 

Sylwia Kopeć

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

Od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w zarządzaniu finansami, dokumentacji kadrowej i koordynacji umów z Partnerami FOB. Od 1995 r. zawodowo zaangażowana w projekty finansowo-księgowe dla partnerów biznesowych

reprezentujących różne branże w tym także dla organizacji non-profit. Jest magistrem ekonomii, posiada licencję Ministerstwa Finansów, jest także absolwentką studiów podyplomowych związanych z zarządzeniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości. Lubi język liczb, ale też nie mniej ważne jest dla niej DNA organizacji w której pracuje oraz jasny system wartości i kodeks etyczny partnerów biznesowych.