You are currently viewing Innowacje z drugiego naboru wybrane do skalowania

Loading

Dokonaliśmy wyboru kolejnych innowacji, nad którymi w TransferHUB będziemy pracować najbliższych miesiącach w celu ich upowszechnienia!

Komisja ds. skalowania innowacji spotkała się 25 stycznia br., by dokonać oceny i wyboru spośród 11 przetestowanych pomysłów z drugiego naboru. Kryteriami oceny były: Potencjał skalowania, Skuteczność, Prostota, Przyjazność dla użytkownika/odbiorcy, Efektywność i Innowacyjność. Po zapoznaniu się z dokumentacją, informacjami od opiekunek innowacji, produktami testowania i raportami z ewaluacji Komisja rekomendowała następujące pomysły do dalszych prac nad ich skalowaniem:

Fundacja TIFF Collective – Aktywne w kulturze

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie – Bezdomni dla osób z niepełnosprawnością

Joanna Fąfara, Arkadiusz Nepelski – Escape Box – Roboty nie improwizują, więc Ty improwizuj!

Autorkom i autorom wybranych pomysłów serdecznie gratulujemy!

Zespół TransferHUB