PROAKTYWNI

Nazwa innowacji Proaktywni. Model wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku Kto pomaga? Fundacja Szansa dla Niewidomych https://www.szansadlaniewidomych.org/ Komu pomaga? Osobom z niepełnosprawnością wzroku Główne wyzwanie, na które odpowiada…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania