Nazwa innowacji

Proaktywni. Model wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku

Kto pomaga?

Fundacja Szansa dla Niewidomych

https://www.szansadlaniewidomych.org/

Komu pomaga?

Osobom z niepełnosprawnością wzroku

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Osoby z niepełnosprawnością wzroku najczęściej kształcą się w ośrodkach, które obejmują edukację od żłobka do szkoły średniej. Tymczasem oferta w szkołach specjalistycznych jest ograniczona. Kształcenie ma charakter niezróżnicowany i ukierunkowany. Wybór studiów zależy głównie od miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Jeśli osoby te nie mieszkają w mieście akademickim, często rezygnują ze studiów, co zmniejsza szansę na usamodzielnienie się i znalezienie pracy.  

W trakcie swojej edukacji osoby z niepełnosprawnością wzroku rzadko spotykają się z realnym wsparciem w zakresie własnych możliwości oraz potencjału, którym dysponują. W ramach doradztwa zawodowego nadal podąża się utartymi szlakami. Nie tworzy się indywidualnych planów działania. Doradcy mają zwyczaj narzucania swoich pomysłów na ścieżkę zawodową, co nie sprzyja rozwijaniu samodzielności. Brakuje też realnego przygotowania do wejścia na rynek pracy. W konsekwencji osoby z niepełnosprawnością wzroku nie wiedzą, w jakim zawodzie się sprawdzą, pracują w zawodach niezwiązanych z wykształceniem czy pasją, nie poznają swoich mocnych stron i nie są świadome swojego potencjału. 

Rozwiązanie

W odpowiedzi na wymienione wyzwania Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprojektowała innowację, która  zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki, wsparcie psychologiczne, pracę nad odkrytym talentem i eksplorację kompetencji. Odbiorcy i odbiorczynie będą mogli samodzielnie pracować w oparciu o wartościowe narzędzia. Otrzymają je przed spotkaniem z doradcą lub coachką. Warsztaty grupowe z budowania wizerunku mają być uzupełnieniem procesu – praktycznym przygotowaniem do rozmowy o pracę.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl