Nazwa innowacji

Roboty nie improwizują, więc ty improwizuj!

Kto pomaga?

Arkadiusz Nepelski, Joanna Nepelska

Komu pomaga?

Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

W edukacji szkolnej największy nacisk kładzie się na wiedzę, nie są wzmacniane kompetencje miękkie, które – jak wynika z prognoz – będą miały duże znaczenie w przyszłości na rynku pracy, gdzie człowiek będzie współpracował lub rywalizował o pracę z maszynami. Brakuje metod aktywnych, atrakcyjnych i angażujących. Treści przekazywane w szkole bardzo często są przestarzałe i nie odnoszą się do rzeczywistych wyzwań. Nowe formy nauczania mają pomóc uczniom w nabyciu kompetencji przyszłości.

Rozwiązanie

Zaproponowanie atrakcyjnej, aktywnej formy pracy z uczniami, która pozwoli na trenowanie umiejętności miękkich i przekazanie treści dotyczących wyzwań przyszłego rynku pracy. Formuła ma być kojarzona z zabawą, angażować emocje i zachęcać do współdziałania. Takie kompetencje jak inteligencja emocjonalna, praca zespołowa czy umiejętność rozwiązywania problemów będą rozwijane podczas improwizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji i otrzymać dodatkowe materiały w mp4, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl