You are currently viewing Jak pandemia zmienia pracę i zarządzanie?

Praca zdalna prawie z dnia na dzień stała się codziennością dla wielu organizacji i profesji, inne uczą się przetrwać w warunkach niepewności i wielokrotnego zawieszania i wznawiania działalności. O szansach i zagrożeniach nowego status quo opowie prof. Jerzy Kociatkiewicz podczas inauguracji drugiej części kolejnej edycji TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych. Wydarzenie w formule online odbędzie się 24 marca o godzinie 10.

Zarządzanie ku wyzwoleniu i zniewoleniu” to tytuł inauguracyjnego spotkania nowej odsłony drugiej edycji projektu TransferHUB. Gościem wydarzenia będzie Jerzy Kociatkiewicz, profesor zarządzania w Institute Mines-Télécom Business School we Francji. Współautor (wraz z razem z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Moniką Kosterą) publikacji „Zarządzanie w płynnej nowoczesności”. Rozmowę przeprowadzi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współorganizatora TransferHUB.

Termin spotkania: 24 marca br. (środa), godz. 10:00

Tytuł: „Zarządzanie ku wyzwoleniu i zniewoleniu”

Goście wydarzenia: prof. Jerzy Kociatkiewicz, Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/zarzadzanie-ku-wyzwoleniu-i-zniewoleniu

Impulsem do dyskusji, tłumaczą organizatorzy, jest obserwowany właśnie wielopoziomowy kryzys: zdrowotny, gospodarczy, organizacyjny. Doświadczenia ostatniego roku już podważyły szereg oczywistości zarządzania. Postkryzysowe status quo w wielu aspektach nie przypominać będzie dotychczasowego świata pracy. Zakres i forma zmian zależy od nas, globalnej społeczności organizacji: czy wykorzystamy tę szansę, by stworzyć bardziej inkluzywne warunki dla szczęśliwszej pracy, czy też odwrotnie, wprowadzimy nowe formy wyzysku i inwigilacji. Spotkanie zostanie poświęcone możliwościom i zagrożeniom wynikającym z obecnej sytuacji oraz temu, komu i czemu ma służyć zarządzanie i zarządzający.

Od roku w zarządzaniu i organizacji pracy przechodzimy przyspieszony kurs z nowinek technologicznych i sposobów efektywnego organizowania pracy zespołów. Samo przejście na pracę zdalną wiązało się dla wielu osób i organizacji z niemałym wyzwaniem. Rok później w zasadnie nie wyobrażamy sobie innego trybu pracy. Jaki wpływ na jakość pracy, zarządzania i stosunków międzyludzkich ma pandemia i ekspresowe zmiany, których doświadczyliśmy? Jakie przełożenie na świat pracy może mieć pandemia w kontekście innowacji społecznych? – o tym będę rozmawiać z prof. Kociatkiewiczemmówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.