Nazwa innowacji

Rozrusznik

Kto pomaga?

Agnieszka Siekiera

Komu pomaga?

Osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Zapewnienie mieszkania socjalnego to pierwszy krok – kolejnym powinna być pomoc ukierunkowana na usamodzielnienie się osób, które mają już dom. 

Trudności, z którymi mierzą się osoby wychodzące z kryzysu bezdomności, obejmują zerwanie z dawnym środowiskiem, poczucie osamotnienia czy bezradność w obliczu codziennych spraw. Wymóg samodzielności względem osób po traumatycznych doświadczeniach nie idzie w parze z gwarancją bezpieczeństwa ze strony państwa. Oferowane wsparcie jest schematyczne, a indywidualne potrzeby nie są brane pod uwagę. 

Rozwiązanie

Innowacja zakłada stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym każda osoba ma poczucie wpływu i możliwość rozwoju. Celem spotkań jest wsparcie odbiorców w samodzielności życiowej i zachęcenie ich do większej aktywności społecznej. Poczucie bezpieczeństwa ma wzbudzić w odbiorcach nadzieję na zmianę oraz zachęcić do myślenia o samodzielnej przyszłości. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl