Nazwa innowacji

Mila w moich butach. LARP szkoleniowcy

Kto pomaga?

Bartłomiej Andrzejewski i Martyna Ściana

Komu pomaga?

Osobom pracującym

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Istnieje fałszywe przekonanie, że dzięki obecności feminizmu w debacie publicznej problem dyskryminacji kobiet zniknął. Wpływa to na zmniejszenie wrażliwości na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy.

Problem dyskryminacji jest postrzegany abstrakcyjnie, na wysokim poziomie ogólności. Nie ma zwyczaju mówienia o dyskryminacji z perspektywy własnego doświadczenia. Dlatego sposoby przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy nie są znane ani trenowane. 

Tradycyjne szkolenia antydyskryminacyjne często nie mają dużej skuteczności.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na tę sytuację jest gra symulacyjna, której celem jest dostarczenie przeżycia, urealniającego problem dyskryminacji. Gra pomaga go zrozumieć, będzie też stymulować do poszukiwania rozwiązań. Dzięki doświadczeniu gry sfera emocjonalna członków zespołu ulegnie przemianie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl