Nazwa innowacji

Widzialnik artystki

Kto pomaga?

Weronika Kuśmider i Paulina Kwiatkowska-Chylińska

Komu pomaga?

Absolwentkom studiów artystycznych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Młode absolwentki kierunków artystycznych nie czują, że mogą budować swoją karierę w branży kreatywno-artystycznej. Nie znają rynku pracy, ponieważ nikt nie przedstawił im jego specyfiki. Często podejmują jakąkolwiek pracę, a potem trudno jest im wrócić do branży kreatywnej. 

Brakuje ścieżek wejścia do zawodu artystki. Biura karier na uczelniach artystycznych nie są dobrze rozwinięte. Brakuje funduszy, a wykładowcy często blokują autopromocję młodych. Autorytet wykładowcy powoduje u absolwentek zależność. 

Młode artystki nie mają umiejętności budowania marki osobistej. Absolwentki nie są wyposażone w narzędzia budujące samodzielność na rynku sztuki. Kobiety pracujące w zawodzie czują ciągły lęk przed wypadnięciem z branży. Dominuje męski punkt widzenia, a co za tym idzie artystki mają gorszą pozycję na rynku pracy. 

Rozwiązanie

Na innowację składa się zestaw narzędzi do samodzielnej pracy. Został on opracowany i przetestowany wspólnie z odbiorczyniami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl