Nazwa innowacji

Szkolenia online dla młodzieży z zakresu AI

Kto pomaga?

Fundacja Mladiinfo Poland

https://mladiinfo.pl/

Komu pomaga?

Uczniom szkół ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Młodzież będzie funkcjonowała w świecie pełnym AI, a nie jest do tego w żaden sposób przygotowywana. Szkoła porusza tematykę sztucznej inteligencji w programie nauczania w bardzo ograniczonym zakresie, nie przygotowuje młodzieży do życia w jej otoczeniu i do wejścia na rynek pracy, na którym nowe technologie są obecne. Brakuje więc działań, które oswoją młodzież z nowymi technologiami i tym samym zapobiegną jej przyszłemu wykluczeniu.

Rozwiązanie

Celem innowacji jest zapewnienie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu AI i pokazanie, że technologia AI jest branżą, która prężnie się rozwija i będzie miała duży wpływ na przyszły rynek pracy.

Innowatorzy i innowatorki przeprowadzili warsztaty on-line dla młodzieży szkolnej, podczas których zagadnienia związane z AI zostały przedstawione w kontekście realiów codziennego życia w niedalekiej przyszłości oraz w kontekście rynku pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl