Nazwa innowacji

Od marzenia do spełnienia

Kto pomaga?

Gabriela Wydra, Aleksandra Gościcka, Julia Nowoszyńska 

Komu pomaga?

Osobom w wieku 16-19 lat uczącym się w szkołach ponadpodstawowych różnego typu.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Młodzież szkół ponadpodstawowych często podąża „szkolną” drogą, koncentrując się tylko na najbliższym egzaminie. W efekcie wiele młodych osób pracuje później niezgodnie ze swoimi marzeniami czy predyspozycjami. System edukacji nie jest nastawiony na poszukiwanie indywidualnych ścieżek rozwoju, stymulowanie osób uczniowskich do eksploracji swoich zasobów – dąży raczej do ograniczania rozwiązań innych niż stereotypowe. Młodzieży brakuje więc wiedzy o dostępnych ścieżkach oraz odwagi do wyrwania się ze standardowej drogi. 

Rozwiązanie

Na innowację składają się narzędzia przeznaczone do samodzielnej pracy ze wsparciem grupy rówieśniczej. Materiały te ułatwiają samopoznanie, wspierają refleksję nad sobą i własną drogą, stymulują do poszukiwania przyszłego kierunku zawodowej aktywności w marzeniach  z dzieciństwa.  Zachęcają do podążania swoją drogą, a nie utartą ścieżką proponowaną przez instytucje edukacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl