Ogłaszamy nabór wniosków w II konkursie grantowym TransferHUB!

 46 total views,  2 views today

W konkursie grantowym mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły Kurs dla Innowatorek i Innowatorów, zrealizowany przez TransferHUB w dniach 23.09. – 06.11.2021.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 22.11.2021 godzina 23:59.

Zgłoszenie należy przesłać emailem na adres transferhub@fise.org.pl

Zgłoszenie składa się z Formularza zgłoszeniowego, Część B – jego wzór stanowi Zał. 1 do Procedur oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi Zał. 5 do Procedur. Dokumenty te znajdziesz w zakładce „Procedury”.

W pierwszym naborze do Konkursu grantowego przewidzieliśmy pulę na dofinansowanie innowacyjnych pomysłów o wartości min. 633 000 zł.