You are currently viewing Założenia Kursu dla Innowatorek i Innowatorów

Loading

Kurs dla Innowatorek i Innowatorów to etap w inkubatorze innowacji społecznych TransferHub, w trakcie którego osoby uczestniczące będą pogłębiać i dopracowywać swoje zgłoszone pomysły. W efekcie każda Innowatorka i każdy Innowator wypracuje Specyfikację Innowacji – dokument, który weźmie udział w konkursie grantowym. 

Informacje nt. kursu dla Innowatorek i Innowatorów:

 • termin: 19.01-30.03.2021 r.
 • liczba godzin (zegarowych): 48
 • formuła kursu: wykłady i warsztaty online, 2 razy w tygodniu
 • moduły tematyczne:
  • standardy dostępności,
  • gender balance,
  • podstawy metody projektowania usług service design,
  • partycypacyjne tworzenie projektu innowacyjnego,
  • zarządzanie projektem innowacyjnym.

Listę osób, które zostaną zaproszone na kurs ogłosimy do 20.12.2020 r. 


Fotografia: Smartmockups