Nazwa innowacji

Równa rekrutacja

Kto pomaga?

Ziemowit Pawluk i Katarzyna Nakielska-Pawluk

https://www.youtube.com/@rownarekrutacja2209

Komu pomaga?

Kobietom szukającym pracy, kobietom wracającym na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, kobietom w wieku 50+ oraz osobom mającym obawy związane z rekrutacją. 

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Podstawowym problemem, na który innowacja chciała odpowiadać, jest to, że pracodawcy i pracownicy tracą na pytaniach osobistych w procesie rekrutacji. Takie pytania zniechęcają wartościowe pracowniczki, zmniejszają ich poczucie bezpieczeństwa i rodzą obawy, czy firma będzie szanować ich decyzje osobiste. Osobiste pytania źle działają na pracobiorczynie, które mają poczucie, że zostały nierówno i niesprawiedliwie potraktowane. Pracodawcy nie zakładają na przykład, że obowiązki rodzinne weźmie na siebie mężczyzna i często nie są świadomi, że tracą wizerunkowo i faktycznie. A pracowniczki często nie znają swoich praw w procesie rekrutacji. Nie wiedzą, o co mogą być pytane, a o co nie. Nie wiedzą też, jak zareagować na przejawy dyskryminacji.

Rozwiązanie

Innowacja oferuje wiedzę na temat sprawiedliwej rekrutacji, prezentuje różne strategie radzenia sobie w trudnych i dyskryminujących sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Z jednej strony to budowanie świadomości dotyczącej praw w procesie rekrutacji, z drugiej zaś uświadamianie pracodawców w zakresie potencjalnych zysków ze zmiany podejścia. Innowacja oferuje nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie – symulację rozmowy, która nie powinna mieć miejsca. Całość rozwiązania to komplet zawierający materiały edukacyjne, symulację rozmów kwalifikacyjnych oraz analizę doświadczeń z nich płynących. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji lub otrzymać wersję audio Przewodnika, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl