You are currently viewing Wprowadzenie do ekonomii feministycznej. Webinarium 19 maja 2021

W środę, 19 maja, w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się webinarium TransferHub na temat pracy kobiet.

Współczesna ekonomia zdominowana jest przez perspektywę neoklasyczną. Nurty, które ugruntowane są w filozofii i metodologii szkół neoklasycznych przeważają w podręcznikach i na uniwersytetach na całym świecie. Niemniej ekonomia neoklasyczna jest jedynie jednym ze sposobów analizowania stosunków gospodarczych w społeczeństwach. Istnieją inne podejścia do badań ekonomicznych rozwinięte przez bardzo zróżnicowane szkoły myśli ekonomicznej. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie jedno z najnowszych podejść heterodoksyjnych w teorii ekonomii – ekonomia feministyczna. Ekonomia feministyczna nie oznacza jedynie dodania do rozważań ekonomicznych kobiet, lecz zasadniczo zmienia zarówno tematy poruszane przez badaczy w dyscyplinie, jak i metody wykorzystywane podczas badań. Wprowadzenie kategorii relacji płci do teorii ekonomii doprowadza do poszerzenia zakresu zainteresowań tej nauki, co z kolei może wpłynąć na zmianę wykorzystywanych instrumentów w praktyce gospodarczej.

Tematykę ekonomii feministycznej podczas otwartego webinarium przybliży Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. Udział w nim jest bezpłatny. Trzeba wcześniej się zarejestrować https://transferhub.clickmeeting.com/ekonomia-feministyczna/register