Innowatorki szukały sposobu na to, żeby wzmocnić absolwentki uczeni artystycznych w myśleniu, że bycie artystką faktycznie może być zawodem. Szukały modelu wsparcia artystek wchodzących na rynek pracy, w oparciu o ich potrzeby i zasoby. W rezultacie powstał podręcznik dla młodych artystek wchodzących na rynek pracy i matryca do tworzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego. Równie istotnym efektem testowania innowacji wydaje się społeczność, która zaczęła się tworzyć w trakcie pracy nad innowacją, nadal się rozwija i może pełnić funkcję sieci wsparcia dla zawodowych artystek w przyszłości.